Loading...

Werkwijze

Ik kan u ondersteunen in de verschillende fasen van het bouwproces. U geeft aan in welke fasen ik u moet bijstaan en/of moet doorlopen. Bent u geïnteresseerd in samenwerking, of wilt u graag aanvullende informatie, dan ben ik uiteraard graag bereid tot een persoonlijk gesprek.

Werkwijze Bouwkundig Tekenbureau en Advies Jouke Miedema

Onderstaand vindt u een algemene opsomming van de diverse fasen in het bouwproces en bijbehorende werkzaamheden waarbij Bouwkundig Tekenbureau en Advies Jouke Miedema ondersteuning kan bieden. Wilt u meer weten over mijn persoonlijk aanpak van deze fasen in het bouwproces, klik dan op ‘Lees meer’ van een specifiek onderdeel.

Algemeen:

Het bouwproces bestaat uit een 7-tal fasen:

  1. Initiatief
  2. Ontwerp
  3. Prijs- en contractvorming
  4. Werkvoorbereiding
  5. Uitvoering
  6. Oplevering
  7. Beheer

Niet alle fasen en/of onderdelen zullen voor u van toepassing zijn. Dit is ook mede afhankelijk van de grootte en complexiteit van het bouwwerk.

U geeft als opdrachtgever per fase aan, in hoeverre ik u moet gaan ondersteunen en wat u zelf wilt gaan uitvoeren.

Fase 1 – Initiatief:

De potentiële opdrachtgever bekijkt zijn mogelijkheden om te gaan bouwen o.a. wordt ook het investeringsbudget vastgesteld. Daarnaast worden de wensen op papier gezet in een programma van eisen (PvE). Daarin staat bijvoorbeeld omschreven welke functies, ruimtes en oppervlaktes het bouwwerk moet krijgen.

Lees meer…

Fase 2 – Ontwerp:

In eerste instantie wordt er een schetsontwerp gemaakt, die later verder wordt uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Daarna worden de werkomschrijving (of een bestek) en de bestektekeningen gemaakt.

Lees meer…

Fase 3 – Prijs- en contractvorming:

In deze fase worden diverse offertes opgevraagd, met elkaar vergeleken en uiteindelijk de bouwondernemer gekozen. En worden afspraken gemaakt en vastgelegd in contractstukken.

Lees meer…

Fase 4 – Werkvoorbereiding:

Het werk wordt voorbereid door de bouwondernemer. Er is veel coördinatiewerk met o.a. leveranciers, onderaannemers en installateurs. Daarbij wordt ook een definitieve planning vastgesteld. Bij complexe bouwwerken worden door de bouwondernemer werktekeningen gemaakt.

Fase 5 – Uitvoering:

In de uitvoeringfase wordt er dan ook daadwerkelijk gebouwd. Het ontwerp wordt gerealiseerd door de bouwondernemer.

Lees meer…

Fase 6 – Oplevering:

Aan het einde van de uitvoering volgt de oplevering, waarna de eindafrekening wordt opgesteld. Tijdens de nazorg worden eventuele tekortkomingen, geconstateerd bij de oplevering, hersteld.

Lees meer…

Fase 7 – Beheer:

Na de oplevering wordt het bouwwerk in gebruik genomen. Soms wordt er een onderhoudscontract opgesteld om het bouwwerk te onderhouden.

Bent u geïnteresseerd in samenwerking, of wilt u graag aanvullende informatie, dan ben ik uiteraard graag bereid tot een persoonlijk gesprek.